Links

Voor ouders
 www.innovo.nl  Schoolbestuur waartoe De Draaiende Wieken behoort
https://draaiendewieken.isy-school.nl/login Isy-website inloggen
 SWV Midden-Limburg Regionale website Passend Onderwijs
 Passend Onderwijs Landelijke website Passend Onderwijs
 www.scholenopdekaart.nl  Informatie over alle basisscholen in Nederland
 www.onderwijs.pagina.nl  Algemene startpagina voor onderwijslinks
  www.kennisnet.nl   Kennisnet. Met verwijzingen naar diverse sites rond onderwijs, regelgeving en specifieke dossiers, zoals speciaal onderwijs.
 www.internetwijzer-bao.nl  Startpunt: diverse links voor het (speciaal)basisonderwijs en verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Voor leerlingen
Rekenboekje "Samen leren Rekenen op De Draaiende Wieken"
Nieuwsbegrip:  Nieuwsbegrip XL