Ziekmelding

• Wanneer uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of om een andere (geldige) reden, verzoeken wij u dit tijdig te melden. Dat kan vanaf 8:15 uur telefonisch: 0475-402865. Soms is het 's morgens telefonisch erg druk. U hoort dan wel de telefoon overgaan, maar feitelijk is er dan niemand vrij die het telefoontje kan aannemen. Probeer dan korte tijd later nog een keer.
• Wanneer wij geen afmelding hebben ontvangen, doen wij ons best om vanaf 9 uur telefonisch contact met ouders van de afwezige leerlingen te leggen.
• Ziekmeldingen kunnen ook per mail gebeuren. Stuur dan een e-mailbericht met de melding en de reden naar de leerkracht(en) van uw kind en tegelijkertijd ook naar info.draaiendewieken@innovo.nl. De directie ontvangt de betreffende mail dan ook en zal de afmelding in het dossier opnemen.
• Bij (vermoedens van) ongeoorloofd schoolverzuim doen wij altijd melding bij de leerplichtambtenaar. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De leerplichtambtenaar zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim.Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.