Medicijnprotocol

We werken met een medicijnprotocol. Kinderen die om welke reden dan ook onder schooltijd geneesmiddelen dienen in te nemen, worden goed gevolgd middels dit protocol. Alleen op basis van een door u als ouder ingevuld en ondertekend medicijnprotocol mag de leerkracht aan uw kind de afgesproken medicijnen verstrekken. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij u als ouder maar als school willen we daar uiteraard in betrokken worden op een veilige manier. In de bijlage treft u het Medicijnprotocol aan en een Toestemmingsverklaring van de ouders.

1. Medicijnprotocol
2. Toestemmingsformulier