LOT (LuizenOpsporingsTeam)

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Luizen maken geen onderscheid tussen schoon en vies haar of tussen kort of lang haar. Dat iedereen hoofdluis kan krijgen komt, omdat luizen echte overlopers zijn.
Als bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd is dit vooral voor de ouders een vervelend probleem. De bestrijding hiervan is moeilijk en is alleen effectief als er regelmatig wordt gecontroleerd. Om te proberen de problemen met hoofdluis zo veel mogelijk in te dammen zijn we gestart met regelmatige controles op school door het Luizen Opsporings Team (L.O.T.). Na iedere vakantie worden de kinderen door een groep ouders gescreend. Op de woensdag groep 3-8 en op donderdag gr. 1 en 2. De data staan in de kalender vermeld.
Bij constatering van hoofdluis worden de ouders geïnformeerd. Natuurlijk wordt de privacy hierbij gegarandeerd.