Oudervereniging

Alle ouders van school zijn lid van de oudervereniging. De oudervereniging bestaat verder uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), bestuur en leden van de werkgroepen. In het bestuur zitten contactpersonen van de werkgroepen van de oudervereniging. 
5 keer per jaar hebben we een vergadering, waarin we het reilen en zeilen van de werkgroepen bespreken. Het is ook in het belang van uw kind, dat wij onze vereniging met enthousiaste (nieuwe) ouders in stand houden. Graag nodigen wij u dan ook uit om mee te komen helpen. 
Vooral in de diverse werkgroepen kunnen we nog hulp gebruiken. Op deze wijze raakt u meer betrokken bij de vele activiteiten die om en op de school voor uw kind(eren) worden georganiseerd. Het is natuurlijk altijd mogelijk vrijblijvend met een werkgroep mee te draaien of een vergadering bij te wonen alvorens u een besluit neemt. 


De oudervereniging tracht ouders bij het schoolgebeuren te betrekken door :

Voorlichting Thema- en informatie avonden.
 
Activiteiten die worden georganiseerd door diverse werkgroepen ondermeer kerkelijke vieringen, koffie en festiviteiten, werkgroep speelplaats, LOT, boeken kaften, werkgroep verkeer en kledingactie.
  We vragen een vrijwillige bijdrage van € 15,- per kind per jaar, zodat er tijdens de activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, einde schooljaar enz. iets extra's voor de kinderen gedaan kan worden.
 
Samenwerking met directie, team en medezeggenschapsraad
 
Overleg 5 keer per jaar vindt een ledenvergadering plaats.


Vergaderdata 2019-2020  (aanvang 20:00 uur)
woensdag 18 september 2019
woensdag 20 november 2019 (jaarvergadering)
woensdag 22 januari 2020
woensdag 1 april 2020 
woensdag 3 juni 2020


Bestuur
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Angelique Schoemakers   voorzitter
Angelique Ekermans secretaris
Bianca Jacobs- van Montfort penningmeester

Contact
U kunt contact opnemen met de oudervereniging via mailadres: ov.draaiendewieken@innovo.nl.

Klik hier voor de statuten van de oudervereniging.