BETER OMGAAN MET ELKAAR
 
Het team van De Draaiende Wieken vindt het erg belangrijk dat alle kinderen op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal maar voor sommige kinderen is dat nog moeilijk. We weten dat het soms niet gemakkelijk is, maar vinden het erg belangrijk om op De Draaiende Wieken een fijne sfeer te creëren, zodat we een school hebben die voor iedereen veilig en uitnodigend is. Een veilige en rustige omgeving is bovendien voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en de kinderen gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.
 
Beter omgaan met elkaar
Om die veilige omgeving te bereiken gebruiken we een gerichte aanpak om het pedagogisch klimaat (de wijze waarop we met elkaar omgaan) te verbeteren. Hiervoor gebruiken we het programma  "Beter omgaan met elkaar", een aanpak die ook wel "effectieve conflicthantering" wordt genoemd. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 werken we volgens deze aanpak.
 
"Beter omgaan met elkaar" heeft enkele belangrijke doelstellingen.
 
  • Kinderen krijgen een grotere rol in het zelf oplossen van conflictjes. Ze worden meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen handelen.
  • Elkaar respecteren en accepteren, en elkaar daarbij helpen is ieders uitgangspunt.
  • Afspraken en regels, maar ook wat goed en niet goed gaat, wordt samen besproken in de sociokring zodat we er van leren.
 
De rol van de leerkracht is niet meer de scheidsrechter die probeert het probleem van de kinderen op te lossen, maar de coach die de kinderen helpt hun probleem zelf op te lossen.
 
In de bijlage "Beter omgaan met elkaar" wordt deze werkwijze en alle afspraken en regels uitgebreid uitgelegd.
 
De rol van de ouders bij "Beter omgaan met elkaar"
Opvoeden doe je niet alleen. Natuurlijk bent u als ouder de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van uw kind(eren). Ondanks het feit dat uw kind een groot deel van de dag op school doorbrengt, blijkt dat het gedrag van een kind voornamelijk bepaald wordt door de invloed die u als ouder op uw kind heeft. Op school proberen we de kinderen ook in de schoolomgeving samen met de vele andere kinderen verantwoord en respectvol met elkaar om te laten gaan.
 
In de aanpak "Beter omgaan met elkaar" spannen leerkrachten, directie en kinderen zich uitermate in om de veilige en uitnodigende school te realiseren en te houden. Ook u bent als ouder hierbij betrokken. Het is heel erg belangrijk dat school en ouders op één lijn zitten. Alleen dan kan probleemgedrag, en daar valt ook pestgedrag onder, worden voorkomen of opgelost. "Beter omgaan met elkaar" lukt alleen optimaal wanneer u als ouder ook op de hoogte bent van deze aanpak en in dezelfde lijn met uw kind daarover praat. Er zijn zelfs ouders die thuis dezelfde regels gebruiken als op school. Dat maakt het voor de kinderen natuurlijk nog duidelijker.
 
 
De opmerking die we gelukkig maar zelden terughoren van kinderen: "Ik mag van mijn ouders terugslaan, als ik geslagen word", past hier helemaal niet in. Terugslaan lost niets op, en is gewoon niet de juiste weg. Zoals in de bijlage over "Beter omgaan met elkaar" staat beschreven, hebben we een betere oplossings-weg die verantwoord is naar alle kinderen en een veilige schoolomgeving mogelijk maakt.
Om die reden hebben we de regel:  "Slaan en schoppen wordt op geen enkele wijze geaccepteerd op de Draaiende Wieken".


 
Lees meer over de schoolafspraken van "Beter omgaan met elkaar".  Klik hier.